Rane

Rana je svaka ozljeda kod koje dolazi do prekida kontinuiteta kože.

POSTUPAK:

Ako postoji jače krvarenje, zaustavite ga jednom od navedenih metoda. zaustavljanje krvarenja.
 
  • Pokrijte ranu gazom i zavojem.
  • Strana tijela zabodena duboko u tkivo nemojte sami vaditi, već ih učvrstite u zatečenom položaju.
  • Kod velikih rana na ruci ili nozi potrebna je imobilizacija.
  • NE ispirite ranu nikakvim tekućinama. Samo manje, površinske rane koje ne krvare jako smiju se isprati vodom.
  • NE stavljajte prašak, mast ili kremu na ranu.