Organizacijske jedinice

Ured ravnatelja:

Tajnica: Dubravka Nemet
Telefon: 385 1 63 02 920                               
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Telefaks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr
Adresa: Heinzelova 88, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Medicinska služba:

Voditelji smjene:   
Dejana Martinić, dr. med. spec. hitne medicine
Jozo Brkić, dr. med. spec. hitne medicine
Darko Sinjeri, dr. med. spec. hitne medicine
Davorka Muškardin, dr. med spec. hitne medicine

Zamjenici voditelja smjene:
Ljupka Hitrova, dr. med. spec. hitne medicine
Silvia Totar, dr. med. spec. hitne medicine
Aleksandra Bogdanović, dr. med. spec. hitne medicine
Željka Grgić, dr. med. spec. hitne medicine
                                                                                               
Telefon: 385 1 63 02 915
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Telefaks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr


Glavni odjelni medicinski tehničar za djelatnost hitne medicine:
Jozo Oreč

Glavni odjelni medicinski tehničar za djelatnost sanitetskog prijevoza:
Siniša-Željko Bajzek, bacc. med. techn.

Služba za edukaciju:
Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.

Tehnička služba i vozački sektor:
Rukovoditelj: Mirko Drvar, univ. spec. oec.

Služba za ekonomske, pravne i opće poslove:
Rukovoditelj Službe za ekonomske, pravne i opće poslove:
Valentina Malogorski, mag. iur.