Organizacijske jedinice

Ured ravnatelja:

Tajnica: Dubravka Nemet
Telefon: 385 1 63 02 920                               
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Telefaks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr
Adresa: Heinzelova 88, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Medicinska služba:

Voditelji smjene:   
Dejana Martinić, dr. med. spec. hitne medicine
Jozo Brkić, dr. med. spec. hitne medicine
Darko Sinjeri, dr. med. spec. hitne medicine
Davorka Muškardin, dr. med spec. hitne medicine

Zamjenici voditelja smjene:
Ljupka Hitrova, dr. med. spec. hitne medicine
Matija Rimac, dr. med. spec. hitne medicine
Mladen Hron, dr. med. spec. hitne medicine
Nevena Đurović, dr. med.
                                                                                               
Telefon: 385 1 63 02 915
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Telefaks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Voditelj laboratorija:
Sandra Blaško, mag. lab. biokem.
Telefon: 385 1 63 02 914
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Služba za edukaciju, projekte i razvoj:
Marin Buljan, dr. med. spec. hitne medicine
Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC
Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.
Telefon: 385 1 63 02 922
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Tehnička služba:
Rukovoditelj: Mirko Drvar, univ. spec. oec.
Telefon: 385 1 63 02 941
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Služba za ekonomske, pravne i opće poslove:
Rukovoditelj Službe za ekonomske, pravne i opće poslove:
Valentina Malogorski, mag. iur.
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Voditeljica računovodstva:
Vesna Podnar, oec.
Telefon: 385 1 63 02 926
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Rukovoditelj službe sigurnosti na radu, ekologije i zaštite od požara – SEZ:
Slobodan Zečević, prof.
Telefon: 385 1 63 02 916
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr