Organizacijske jedinice

Ured ravnatelja:

Tajnica: Dubravka Nemet
Telefon: 385 1 63 02 920                               
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Telefaks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr
Adresa: Heinzelova 88, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Medicinska služba:

Voditelji smjene:   
Dejana Martinić, dr. med. spec. hitne medicine
Jozo Brkić, dr. med. spec. hitne medicine
Darko Sinjeri, dr. med. spec. hitne medicine
Davorka Muškardin, dr. med spec. hitne medicine

Zamjenici voditelja smjene:
Ljupka Hitrova, dr. med. spec. hitne medicine
Mladen Hron, dr. med. spec. hitne medicine
Nevena Đurović, dr. med.
                                                                                               
Telefon: 385 1 63 02 915
Telefon centrale: 385 1 63 02 911
Telefaks: 385 1 63 02 894
e-mail: hitna@hitnazg.hr

Voditelj laboratorija:
Sandra Blaško, mag. lab. biokem.

Služba za edukaciju, projekte i razvoj:
Marin Buljan, dr. med. spec. hitne medicine
Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC
Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.

Tehnička služba:
Rukovoditelj: Mirko Drvar, univ. spec. oec.

Služba za ekonomske, pravne i opće poslove:
Rukovoditelj Službe za ekonomske, pravne i opće poslove:
Valentina Malogorski, mag. iur.

Voditeljica računovodstva:
Vesna Podnar, oec.

Rukovoditelj službe sigurnosti na radu, ekologije i zaštite od požara – SEZ:
Slobodan Zečević, prof.