Prijavno-dojavna jedinica

Prijavno-dojavna jedinica je funkcionalna cjelina koja se sastoji iz dva dijela:
 • Dio prijema poziva
 • Dio disponiranja terenskim timovima

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije (broj 194, 4 ulazne linije) obavljaju dva liječnika, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljene pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Mogućnosti su slijedeće:
 • Prihvaća se poziv kao potreba za hitnom medicinskom intervencijom, upisuje se hipotetska dijagnoza ili kratki opis događaja, određuje se stupanj hitnosti, bilježe se osobni i ostali podaci neophodni za identifikaciju osobe i precizno označavanje mjesta događaja,
 • Pozivatelj se upućuje da zatraži pomoć odabranog liječnika ili organizirane službe kućne posjete,
 • Pruža se odgovarajući savjet,
 • U slučaju da poziv „zaluta“ iz udaljenog područja, postupa se po utvrđenoj proceduri koja nalaže da se poziv primi i preda nadležnoj služni izvan područja djelovanja naše službe.

Svako radno mjesto liječnika opremljeno je osobnim računalom sa specifičnom aplikacijom koja omogućava primjeren unos podataka o događaju i geokodiranje ( označavanje) mjesta događaja na digitalnoj karti Zagreba.

Učestalost i raznovrsnost poziva takva je da traži izuzetnu koncentraciju, iskustvo i vještinu verbalne komunikacije. Zbog velike odgovornosti, na tom radnom mjestu mogu raditi samo oni liječnici koji su prethodno najmanje godinu dana radili na terenu.

NAJČEŠĆA PITANJA KOJA ĆE VAM BITI UPUĆENA UKOLIKO POZOVETE HITNU MEDICINSKU POMOĆ:
 • Je li osoba pri svijesti?
 • Kako diše? ( normalno diše, teško diše, guši se, ne diše ).
 • Ima li bolova? Što ga boli?
 • Ima li povišenu temperaturu i koliko?
 • Ima li vrtoglavicu?
 • Je li mu koža blijeda, plavkasta, žuta, oznojena?
 • Kada su tegobe započele (koliko dugo traju)? Jesu li se već javljale i prije?
 • Koliko je osoba stara?
 • Je li osoba već od ranije bolesna i od čega boluje? Npr - ima visoki tlak; srčani je bolesnik; imao je jedan moždani udar; ima bubrežne kamence; liječio se na psihijatriji.
 • Da li je osoba ovisnik?

Ako poziv bude prihvaćen, tada trebate navesti i adresu, uključujući kat, prezime koje piše na portafonu i vratima, te broj telefona s kojeg zovete kako bi se moglo kontaktirati s vama u slučaju teškoća s nalaženjem adrese.
Dok čekate dolazak ekipe hitne pomoći, pomozite bolesniku prema uputama koje ste dobili preko telefona i po mogućnosti pripremite zdravstvenu iskaznicu i medicinsku dokumentaciju bolesnika.