Pristup informacijama

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na informaciju temeljem Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba putem obrasca Zahtjev za pristup informaciji.
Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja povezivanja, tumačenja, odnosno izrađivanja nove informacije.


Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
  • poštom na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, Zagreb.
  • elektroničkom poštom na adresu: hitna@hitnazg.hr
  • na faks broj 01/6302894.
  • osobno u pisarnicu Zavoda, V. kat.

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama (pdf)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (pdf)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf)
Žalba protiv rješenja (pdf)
Žalba šutnja uprave (pdf)
Zahtjev - za podacima o intervenciji (pdf)


Obrazac - Zahtjev za pristup informaciji.
Obrazac - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.
Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
Obrazac -  Žalba protiv rješenja
Obrazac - Žalba šutnja uprave 
Zahtjev - za podacima o intervenciji (pdf)


Osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz dostojanstvo radnika

Imenovanje osoba ovlaštenih primati pritužbe (pdf)
Sindikalne podružnice (pdf)

Povjerljiva osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o imenovanju (pdf)

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

​​Izvješće za 2023. godinu (pdf)
​​Izvješće za 2023. godinu (csv)
Izvješće za 2022. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2022. godinu (csv)
​​Izvješće za 2021. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2021. godinu (csv)
​​Izvješće za 2020. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2020. godinu (csv)
​​Izvješće za 2019. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2018. godinu (pdf)
Izvješće za 2017. godinu (pdf)
Izvješće za 2016. godinu (pdf)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14)