Dokumenti

Statut

Statut Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba-pročišćeni tekst (pdf)
Izmjene i dopune Statuta 2023 (pdf)


Planovi nabave

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024-izmjena 04 (xlsx
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024-izmjena 03 (xlsx)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024-izmjena 02 (xlsx)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024-izmjena 01 (xlsx)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023-izmjena 01 (pdf)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023-izmjena 02 (pdf)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023-izmjena 03 (pdf)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023-izmjena 04 (pdf)
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023-izmjena 05 (pdf)

Plan nabave 2024 (xlsx)
Plan nabave 2023 (pdf)
Plan nabave 2022 (pdf)
Plan nabave 2021 (pdf)
Plan nabave 2020 (pdf)
Plan nabave 2019 (pdf)
Plan nabave 2018 (pdf)
Plan nabave 2017 (pdf)
Plan nabave 2016 (pdf)
Donacije - sponzorstva (xls)
Pravilnik - jednostavna nabava (pdf)

 

Javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava

Javna objava - 4/2024
datum objave: 20.5. 2024.

Javna objava - računi (.xlsx)
Javna objava - plaćanja (.xlsx)

Javna objava - 3/2024 
datum objave: 19.4.2024.

Javna objava - računi (.xlsx)
Javna objava - plaćanja (.xlsx)
 

Javna objava - 2/2024 
datum objave: 20.3.2024.

Javna objava - računi (.xlsx)
Javna objava - plaćanja (.xlsx)


Javna objava -1 /2024
datum objave 20.2.2024.

Javna objava trošenja - obveze (.xlsx)
Javna objava trošenja (.xlsx)

Registri - jednostavna nabava

Registar ugovora 2022 (pdf)
Registar ugovora 2021 (pdf)
Registar ugovora 2020 (pdf)
 

Registri ugovora

Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2023. godinu ostvarenih putem STJNGZ (.xlsx), datum objave 29. 2. 2024.
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2022 (pdf)
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2021 (pdf)
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2020 (pdf)
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2019 (pdf)

Financijski planovi

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Financijski plan 2024-2026, obrazloženje (pdf)
Financijski plan 2024-2026, odluka Upravnog vijeća (pdf)
Financijski plan 2024-2026 (xls)
 

Izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu. (datum objave: 14.3.2024.)

Izvještaj o izvršenju financijskog plana PK JLP(R)S za 2023. (.xlsx)
​Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. (.pdf)
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. - Obrazloženje (.docx)


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

Izvještaj o izvršenju PK JLP(R)S (I-VI 2023) (xls)
Izvještaj o izvršenju PK JLP(R)S za polugodište 2023, potpisani (pdf)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2023 (pdf)Sustav osiguranja kvalitete


Politika kvalitete (pdf)


Financijska izvješća

Bilješke uz financijski izvještaj za 2023 (docx)
Financijska izvješća za 2023 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022 (docx)
Financijska izvješća za 2022 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021 (docx)
Financijska izvješća za 2021 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020 (docx)
Financijska izvješća za 2020 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019 (docx)
Financijska izvješća za 2019 (xls)

Financijska izvješća za 2018 (xls)

Financijska izvješća za 2017 (xls)

Financijska izvješća za 2016 (pdf)

Rad Upravnog vijeća - 2023. godina (pdf)

Rad Upravnog vijeća - 2022. godina (pdf)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08)
Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/14.)
Zakon o liječništvu (NN 121/03.)
Zakon o sestrinstvu (NN 121/03.)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11.)
Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04.)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08.)
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN 71/16.)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16.)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11.)
Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN 123/09.)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11.)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11.)

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10.)