Dokumenti

Statut

Statut nastavnog zavoda za hitnu medicinu (pdf)
Politika kvalitete (pdf)


Planovi nabave

Pravilnik - jednostavna nabava (pdf)
Plan nabave 2023 (pdf)
Plan nabave 2022 (pdf)
Plan nabave 2021 (pdf)
Plan nabave 2020 (pdf)
Plan nabave 2019 (pdf)
Plan nabave 2018 (pdf)
Plan nabave 2017 (pdf)
Plan nabave 2016 (pdf)
Donacije - sponzorstva (xls)

 

Registri - jednostavna nabava

Registar ugovora 2022 (pdf)
Registar ugovora 2021 (pdf)
Registar ugovora 2020 (pdf)

 

Registri ugovora

Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2022 (pdf)
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2021 (pdf)
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2020 (pdf)
Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma 2019 (pdf)

 


Financijska izvješća

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022 (docx)
Financijska izvješća za 2022 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021 (docx)
Financijska izvješća za 2021 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020 (docx)
Financijska izvješća za 2020 (xls)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019 (docx)
Financijska izvješća za 2019 (xls)

Financijska izvješća za 2018 (xls)

Financijska izvješća za 2017 (xls)

Financijska izvješća za 2016 (pdf)

Rad Upravnog vijeća - 2022. godina (pdf)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08)
Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/14.)
Zakon o liječništvu (NN 121/03.)
Zakon o sestrinstvu (NN 121/03.)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11.)
Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04.)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08.)
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN 71/16.)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16.)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11.)
Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN 123/09.)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11.)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11.)

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10.)