Prijava pritužbi korisnika usluge

Prijava pritužbi korisnika usluge

Korisnik usluge može nezadovoljstvo obavljenom uslugom izraziti podnošenjem pritužbe, na jedan od načina:
  • telefonom na broj 01/63 02 967 (razgovori se snimaju) svakim radnim danom,
  • osobnim dolaskom u Zavod kod pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite,
  • predajom pritužbe u Pisarnicu Zavoda,
  • ispunjavanjem Web obrasca.

Radi evidencije, sve pritužbe se bilježe na "Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge".
„Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge" može se skinuti ovdje.
„Obrazac za prijavu pritužbe korisnika usluge" može se dobiti i u prijamnom uredu Zavoda.
Pritužbe, u pravilu, rješava pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite.

U roku od osam radnih dana od zaprimanja pritužbe upućuje se odgovor podnositelju pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti, podnositelj pritužbe će se obavijestiti o tijeku postupka te mogućem datumu okončanja razloga kašnjenja. Ako podnositelj pritužbe nije zadovoljan poduzetim mjerama ili je prekoračen rok od osam dana bez upućivanja ikakvog pisanog odgovora ili obrazloženja o kašnjenju, ima pravo žaliti se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba.