Tijela zavoda

Članovi upravnog vijeća

1. izv. prof. dr. sc. Nadira Duraković, dr. med. - predsjednica, predstavnica Osnivača

2. dr. sc. Irena Habazin, prof. - članica, predstavnica Osnivača

3. dr. sc. Ivana Kekin, dr. med. - članica, predstavnica Osnivača

4. prim. dr. sc. Marijana Živko, dr. med. spec. - članica, predstavnica Osnivača

5. dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med. - član, predstavnik Republike Hrvatske

6. Valentina Malogorski, mag. iur. - članica, predstavnica radnika ustanove, imenovana od strane Stručnog vijeća

7. Siniša - Željko Bajzek, bacc. med. techn. - član, predstavnik radnika ustanove imenovan od strane Radničkog vijeća


Javnost rada Upravnog vijeća (pdf)

Sjednice Upravnog vijeća

45. sjednica Upravnog vijeća: 23.5.2024.
44. sjednica Upravnog vijeća: 30.4.2024.
43. sjednica Upravnog vijeća: 11. 4. 2024.
42. sjednica Upravnog vijeća: 11. 3. 2024.
41. izvanredna sjednica Upravnog vijeća: 29. 2. 2024.

40. sjednica Upravnog vijeća: 6. 2. 2024.
39. izvanredna sjednica Upravnog vijeća: 29. 1. 2024.
38. sjednica Upravnog vijeća: 21. 12. 2023.
37. izvanredna sjednica Upravnog vijeća: 5. 12. 2023.
36. sjednica Upravnog vijeća: 22.11.2023.
35. izvanredna sjednica Upravnog vijeća: 23.10.2023.

34. sjednica Upravnog vijeća-dnevni red: 6.9.2023

Ravnateljstvo

Ravnatelj, zamjenik i pomoćnici koordiniraju svim poslovnim funkcijama, obavljaju planiranje dugoročnih i srednjoročnih razvojnih aktivnosti i zadataka te ostale poslove u cilju provedbe planova i ostvarenja poslovnih rezultata.


Ravnatelj:
Tatjana Pandak, dr. med. spec.

Zamjenica ravnatelja:
Valentina Malogorski, mag. iur.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite:
Marino Čanađija, mag. med. techn. spec.

Stručno vijeće

Davorka Muškardin, dr. med. spec. - predsjednica Stručnog vijeća

Članovi Stručnog vijeća:
Jozo Brkić, dr. med. spec. hitne medicine
Darko Sinjeri, dr. med. spec.
Dejana Martinić, dr. med. spec.
Sandra Blaško, mag. lab. biomed.
Jozo Oreč
Valentina Malogorski mag. iur.
Mirko Drvar, univ. spec. oec.

Radničko vijeće

Krešimir Topić - predsjednik Radničkog vijeća
Siniša Željko Bajzek, bacc. med. techn. - član
Branko Višnjić - član
Samuel Jelušić - član
Tomislav Šnidarić - član

Etičko povjerenstvo

Janja Knežević, dr. med. spec. - predsjednica
Saša Pavličić Bekić, dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba.
Samir Ćoralić, mag. med. techn.
Željka Grgić, dr. med. spec.
Inga Perinčić, dipl. iur. - ispred Osnivača

Zamjenici članova

Dejana Martinić, dr. med. spec.
Altijana Kadić, dr. med. spec.
Nevena Đurović, dr. med.
Andrea Kožar, dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba.
Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.

Povjerenstvo za kvalitetu

Marino Čanađija, mag. med. techn. spec., univ. mag. admin. sanit. - predsjednik
Davorka Muškardin, dr. med. spec.
Dejana Martinić, dr. med. spec.
Darko Sinjeri, dr. med. spec.
Jozo Brkić, dr. med. spec.
Valentina Malogorski, mag. iur.
Mirko Drvar, univ. spec. oec.
Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.

Povjerenstvo za lijekove

Ljupka Hitrova, dr. med. spec. - predsjednica
Dejana Martinić, dr. med. spec. - član
Mladen Hron, dr. med. spec.  - član
Jozo Brkić, dr. med. spec. - član
doc.dr.sc. Matea Radačić Aumiler - član