Politika privatnosti

1. Uvjeti korištenja internet stranica


1.1. Korištenje

Svi korisnici materijala sadržanih na internet stranicama hitnazg.hr moraju se pridržavati ovdje navedenih uvjeta korištenja i pristupa internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba ili stranicama povezanim s istom.

Svi sadržaji objavljeni na hitnazg.hr vlasništvo su Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korisnicima nije dopuštena preinaka, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih djela, kao i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranici ili putem iste za bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu bez pismenog pristanka Nastavnog  zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, niti se smiju koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem sadržaja ove internet stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove internet stranice te prihvaća da će koristiti sadržaj ove internet stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Pristupom našim stranicama naznačujete da priznajete i prihvaćate sve ovdje navedene pravne uvjete, a ukoliko niste suglasni s istima, molimo da naše internet stranice ne koristite.

1.2. Nepostojanje odgovornosti i uskraćivanje prava

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba će uložiti razumne napore da održi internet stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istoj.

Nastavni zavod Grada Zagreba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice ili bilo koje s njom povezane intrnet stranice. Zavod za Nastavni zavod Zagreba se potpuno odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove intrnet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove intrnet stranice ili bilo koje s njom povezane intrnet stranice.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba zadržava pravo izmjene sadržaja ove intrnet stranice, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Svi su korisnici suglasni da je pristup i korištenje ove intrnet stranice i bilo koje s njom povezane intrnet stranice te sadržaja iste na njihov vlastiti rizik.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici, ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način suprotan ovim pravnim napomenama ili ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba-a na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove intrnet stranice.

1.3. Linkovi

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba nema nadzor nad sadržajem internet stranica trećih pravnih ili fizičkih osoba povezanih s ovom intrnet stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj internet stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u pogledu točnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na intrnet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
 

2. Zaštita privatnosti / Tajnost podataka


Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Internetska stranica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr/) ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada nam ih Vi izričito učinite dostupnima (npr. kada nas kontaktirate putem naših kontakt obrasca ili e-mail adresa), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, ili u slučaju povrede prava i vlasništva Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba-a, drugih korisnika ove intrnet stranice ili trećih osoba, ili u slučaju nepridržavanja korisnika s ovdje navedenim uvjetima, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba te podatke koristi u svrhu ispunjenja zahtjeva korisnika. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba možda će Vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba jamči i ulaže velike napore kako bi se osigurao sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba-a obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka.
 

3. Autorska prava/zaštitni znakovi


Sva neovlaštena korištenja sadržaja ove internet stranice koja krše autorska prava Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba-a, podložna su utuženju i kaznenim odredbama Zakona o autorskim pravima.

Svi zaštitni znakovi i žigovi koji se pojavljuju na ovoj internet stranici, a koji nisu znakovi Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba-a pripadaju trećim osobama.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba pridržava pravo ukloniti sa stranica bilo kakav sadržaj koji navodno krši autorska prava drugoga. Obavijesti o navodnim povredama autorskih prava na ovim internet stranicama molimo pošaljite na mail Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba-a hitna@hitnazg.hr s oznakom “Kršenje autorskih prava”.
 

4. Mjerodavno pravo


Na sve eventualne sporove i zahtjeve koji bi proizašli iz obveze postupanja korisnika ove internet stranice u skladu s ovim pravnim napomenama primjenjivati će se hrvatsko materijalno pravo, a nadležni će biti hrvatski sudovi.