Postupci javne nabave

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I JEDNOSTAVNE NABAVE

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Zavod) temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016. - u daljnjem tekstu: ZJN) smatra se javnim naručiteljem i obveznik je postupanja prema ZJN-u.  Osnivač i vlasnik Zavoda je Grad Zagreb te je Zavod obveznik provođenja postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba, kao središnjeg tijela za javnu nabavu.

Sukladno navedenome, sve objave postupaka javne nabave, koje za potrebe Zavoda provodi Ured za javnu nabavu Grada Zagreba, dostupne su i raspoložive na mrežnim stranicama Grada Zagreba:
Zagreb.hr - Javna nabava te na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, čija je obveza propisana ZJN-om, prije pokretanja pojedinačnih postupaka provodit će Ured za javnu nabavu Grada Zagreba.
Postupci jednostavne nabave:
Postupke jednostavne nabave provodi Zavod sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, osim za nabavne kategorije, koje postupke provodi Ured za javnu nabavu Grada Zagreba i koji se objavljuju na njihovim mrežnim stranicama, kako slijedi:
  • Uredski namještaj,
  • Uredski materijal,
  • Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži,
  • Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži,
  • Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu,
  • Papirna konfekcija za higijensku potrebu,
  • Naftni derivati,
  • Opskrba električnom energijom,
  • Opskrba plinom,
  • Poštanske usluge.

Obaviijest o sukobu interesa (pdf)
Pravilnik - jednostavna nabava (pdf)

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU


USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA VOZILA UNUTAR GARANTNOG ROKA UREĐAJ ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU