Služba za edukaciju

Nastavno središte, danas Služba za edukaciju, počinje sa radom 8. listopada 1980. godine i opremljeno je najmodernijim nastavnim sredstvima - brojnim modelima, fantomima, mehaničkim i elektronskim simulatorima, medicinskim aparatima i instrumentarijem. Teorijska i praktična nastava iz hitne medicine organizirana je prema najnovijim saznanjima i namijenjena je prvenstveno djelatnicima Zavoda u skladu s Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine. Redovno se provode tečajevi obnove znanja i vještina zaposlenika u hitnoj medicinskoj pomoći. Edukaciju u nastavnom središtu prolaze i djelatnici (liječnici, medicinske sestre/tehničari i vozači) koji se primaju na rad u našem Zavodu. Edukaciju u vidu teorijske i praktične nastave i rada na terenu prolaze i liječnici na obveznom pripravničkom stažu, specijalizanti, studenti dodiplomske i poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.
 
U suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar kao nastavna sredstva izrađivani su nastavni filmovi iz područja hitne medicine. Vrijedno je i sudjelovanje u kreiranju scenarija i izvođenju raznih pokaznih vježbi u suradnji s Vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i policijom koje imaju za cilj procijeniti mogućnosti i izvježbanost u slučaju izvanrednih zbivanja.
Također se terenski timovi pripremaju za natjecanja i sudjeluju u međunarodnim vježbama  (CRO Rescue, Huromex-2008., Danubius-2009., Terex-2010). U okviru Službe za edukaciju organiziraju se predavanja pozvanih ili naših predavača, bodovanih prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara, kao i tečajeva trajnog poslijediplomskog usavršavanja liječnika i medicinskih sestara/tehničara također bodovanih od nadležnih Komora.
 
Služba za edukaciju sudjeluje kao suradna ustanova u preddiplomskoj, diplomskoj i specijalističkoj nastavi Medicinskog fakulteta i Zdravstvenog Veleučilišta u skladu s Ugovorima o provođenju praktične nastave koji su potpisani s navedenim znanstveno-nastavnim ustanovama uz suglasnost Ministarstva  zdravstva i socijalne skrbi od 31. svibnja 2011. , a na temelju odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 
Uz stalan tim edukatora koji rade u nastavnom središtu, koji su završili međunarodne licencirane tečajeve te su i instruktori istih (ALS- Advanced Life Support; ILS - Immediate Life Support; EPLS - European Pediatric Life Support- ERC-European Resuscitation Council; ITLS- Internatinal Trauma Life Support) u nastavu se uključuju povremeno i drugi liječnici i medicinski tehničari - instruktori međunarodnih licenciranih tečajeva i specijalisti hitne medicine.
 
Osim medicinskih profesionalaca u Službi za edukaciju provodi se i edukacija  laika - vatrogasci, stjuardese, farmaceuti, veleposlanstva...