Sprječavanje sukoba interesa-popis gospodarskih subjekata

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, Zagreb

-------------------------------------------------------------------

Broj: P-20/14 Zagreb, 10. 3. 2014.

Na temelju članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/2011., 83/2013. i 143/2013.) dajemo slijedeću

OBAVIJEST

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/2011., 83/2013. i 143/2013.) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

Ravnatelj

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.