Obavijesti o poništenju natječaja

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
Heinzelova 88, Zagreb
_______________________________________________________

Broj: 1101/23

Zagreb, 1. 3. 2023.

 

Na temelju članka 29. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i članka 3. Pravilnika o radu donosim, dana 1. 3. 2023. godine, sljedeću

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

(Bilten HZZ-a broj 16 od 24. 1. 2023.)

 

  1. Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos, objavljen u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 16 te obavijesnoj ploči i web stranici Zavoda, sve od 24. 1. 2023. godine, za radno mjesto:

    • a) EKONOMIST – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

  2. Natječaj će se ponoviti.

  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ravnatelj

Prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.