Pozivi na testiranje

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
Heinzelova 88, Zagreb
-----------------------------------------------------------------------------------
Broj: 1465/23

Zagreb, 21. 3. 2023.

POZIV NA TESTIRANJE
vezano uz raspisani natječaj za prijam:

EKONOMIST - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
(Bilten HZZ-a broj 48. od 9. 3. 2023.)

Testiranje kandidata koji su se prijavili na gore navedeni natječaj, održat će se u prostorijama Zavoda, Heinzelova 88, Zagreb - Nastavno središte, V. kat

23. 3. 2023. (ČETVRTAK)

u 10.00 sati

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj.
Testiranje traje 60 minuta.
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Tijekom održavanja testiranja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju ili se služiti mobitelom. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog, udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji zadovolje na testiranju i ispunjavaju ostale uvjete natječaja, po ocjeni testova, bit će obaviješteni o vremenu održavanja razgovora.

Predmet stručne provjere bit će poznavanje važećih propisa iz područja proračuna, proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te poznavanja osnova rada u programu Microsoft Excel.

Preporučena literatura:

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 1/20)

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22)

POSLODAVAC

Ravnatelj

Prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.