Nastavno središte

Nastavno središte otvoreno je 8. listopada 1980. godine i opremljeno najmodernijim nastavnim sredstvima – brojnim modelima, fantomima, mehaničkim i elektronskim simulatorima, medicinskim aparatima i instrumentarijem.
Teorijska i praktična nastava iz hitne medicine organizirana je prema najnovijim medicinskim saznanjima i namijenjena je djelatnicima koji s primaju na rad u Ustanovu za hitnu medicinsku pomoć Zagreb, liječnicima na obvezatnom pripravničkom stažu, specijalizantima, liječnicima i medicinskim tehničarima/sestrama različitih zdravstvenih ustanova, kao i nemedicinskim djelatnicima prema određenim programima, prvenstveno u Zagrebu, ali i diljem Republike Hrvatske.

Vrijedno je i sudjelovnje u kreiranju scenarija raznovrsnih pokaznih vježbi, koje imaju za cilj procjeniti mogućnosti i uvježbanost u slučaju izvanrednih zbivanja.
U okviru središta organiziraju se stručna predavanja pozvanih ili naših predavača, otvorena za sve zainteresirane, a vrednovana određenim brojem bodova koje dodjeljuje Hrvatska liječnička komora.
Danas nastavno središte sudjeluje i u organiziranju i provođenju tečajeva trajnog usavršavanja liječnika i medicinskih tehničara/sestara, kao i dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujući opremi izrađujemo i vlastite multimedijske nastavne sadržaje na suvremenim medijima. Djelatnici nastavnog središta – dvije liječnice i dva medicinska tehnčara, završili su međunarodne tečajeve, te su na taj način dodatno osposobljeni za održavanje nastave.
Do kraja 2004. godine različite oblike nastave, stekavši potrebita znanja i vještine u pružanju hitne medicinske pomoći u izvanbolničkim uvjetima, završilo je 11594 polaznika.
Sustavnom edukacijom djelatnika Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb kroz kontinuirano obnavljanje teorijskog znanja i vještina, i usvajanje najnovijih spoznaja iz područja hitne medicine, osigurano je kvalitetno i profesionalno pružanje hitne medicinske pomoći.

U Nastavnom centru se prema planiranom godišnjem rasporedu održavaju slijedeći tečajevi:
  • "KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA" za liječnike hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite.
  • "HITNA MEDICINSKA POMOĆ U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA" za medicinske sestre i tehničare koji rade u službi hitne medicinske pomoći i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tečaj pod istim nazivom, ali prema prilagođenom programu, organizira se i za vozače koji rade u službi hitne medicinske pomoći.
  • "PRUŽANJE PRVE POMOĆI OZLIJEĐENIM I OBOLJELIM DJELATNICIMA NA RADU" namijenjeno osposobljavanju djelatnika za pružanje prve pomoći ozlijeđenima i oboljelima na radu, a prema programu iz Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu.