Vježba evakuacije i spašavanja - Klinika za dječje bolesti

16.9.2011.
16. rujna 2011. na lokaciji Klinike za dječje bolesti Zagreb KBC „Sestre milosrdnice“ održana je vježba evakuacije i spašavanja. Cilj vježbe bio je uvježbavanje i provjera osposobljenosti  odgovornih osoba u provedbi evakuacije i spašavanja, provjera načina dojavljivanja opasnosti te provjera osposobljenosti za sigurno napuštanje ugroženog područja, evakuaciju i spašavanje bolesnika.

Sudionici vježbe, uz tim našeg Zavoda, bili su zaposlenici Klinike, nastavnici i učenici škole u bolnici, roditelji s djecom, pacijenti, stažisti, pripravnici, studenti, učenici V. gimnazije, I policijska postaja PU zagrebačke, JVP grada Zagreba-VP Centar i Županijski centar 112 Zagreb.

Zadatak našeg tima bio je hitan prijevoz pacijenta, čiji je operacijski zahvat prekinut zbog opasnosti od požara. Pacijent, dva liječnika, tri med. sestre te sva potrebna oprema iz operacijske sale sa lokacije u Klaićevoj ulici trebali su biti prebačeni našim vozilom u kiruršku salu KBC-a „Sestre milosrdnice“, gdje je operativni zahvat trebao biti nastavljen.