Svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte specijalističko usavršavanje doktora medicine (operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.)

3.9.2018.
Nakon ispunjenja svih, nacionalnim propisima određenih, preduvjeta vezanih za postupak natječaja, izbor, zapošljavanje, ishođenje odgovarajućih suglasnosti i sklapanje međusobnih ugovora, u prosincu 2017. godine Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba aplicirao je sa ukupno četiri svoja projekta specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine (Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine – A, Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine – B, Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine – C te Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine –D) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (Referentne oznake UP.02.2.1.02), Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020.

U svibnju 2018. godine ministar zdravstva je donio šestu Odluku o financiranju za ukupno devet uspješnih prijavitelja, domova zdravlja i zavoda za hitnu medicine, među kojima je i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba potpisao trilateralni Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki pojedini projekt.

U okviru navedenih projekata Zavodu su, u stopostotnom iznosu, uz aktivnosti povezane s provedbom specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurana i sredstva za upravljanje projektom i administraciju, te financiranje promidžbe i vidljivosti projekta.

Provedba projekata trajat će 66 mjeseci, od svibnja 2018. do studenog 2023. godine.

U tom minimalnom razdoblju Zavod se obvezao osigurati prikladno i motivirajuće radno okruženja u kojem se valorizira, potiče i ulaže u stručno usavršavanje i profesionalni razvoj radnika prepoznatih kao najvažnije karike u procesu osiguranja visokokvalitetne zdravstvene usluge.

Projektom se kroz osiguranje financiranja troškova specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine doprinosi jačanju ljudskih potencijala, osnažuje se i popunjava mreža primarne zdravstvene zaštite te poboljšava pristup uslugama hitne medicine.

Kroz povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite osigurava se dostupnija i kvalitetnija zdravstvena skrb na području Grada Zagreba.
 

Općenito o projektima:

Ukupna vrijednost projekata i iznos koji sufinancira EU:
  • Projekt specijalistčkog usavršavanja iz hitne medicine – A: 1.237.785,33
  • Projekt specijalistčkog usavršavanja iz hitne medicine – B: 1.224.466,53
  • Projekt specijalistčkog usavršavanja iz hitne medicine – C: 1.219.974,57
  • Projekt specijalistčkog usavršavanja iz hitne medicine – D: 1.201.721,28

Kontakt za više informacija: 01 6302 911

Poveznice na relevantne stranice: