Sprječavanje sukoba interesa-popis gospodarskih subjekata

10.3.2014.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
Heinzelova 88, Zagreb

Broj: P-20/14 Zagreb, 10. 3. 2014.
Na temelju članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/2011., 83/2013. i 143/2013.) dajemo slijedeću

OBAVIJEST

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/2011., 83/2013. i 143/2013.) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Ravnatelj
Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.