Pokazna vježba "Akcident 07"

15.9.2007.
Dana 15. rujna 2007. održana je u sklopu Jesenskog zagrebačkog velesajma pokazna vježba spašavanja ozlijeđenih u slučaju nesreće s opasnim tvarima.

Organizator je bio Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, na vježbi su sudjelovali uz Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, AEKS (specijalizirana tvrtka za sanaciju i obradu opasnih kemijskih tvari).

Vježba je zamišljena kao nesreća na radu gdje je uslijed nepažljivog rukovanja opasnim tvarima dolazi do eksplozije, koja je za posljedicu ima kontaminaciju djelatnika s ozljedama i opeklinama. U prostoru najprije intervenira specijalno opremljena vatrogasna interventna grupa sa zadaćom gašenja požara, te izvlačenja i dekontaminiranja ozlijeđenih. Terenska ekipa ZJZ Grada Zagreba identificira opasne tvari i vrši kontrolu kvalitete zraka. Nakon dekontaminacije ozlijeđeni se dovode do tima hitne pomoći koja ih zbrinjava i priprema za transport. Po osiguranju uvjeta za neškodljiv pristup kontaminiranoj lokaciji AEKS pristupa saniranju onečišćenog ozemlja.

Cilj vježbe bio je prezentirati rad i mogućnosti redovitih snaga sustava zaštite, spašavanja i pružanja hitne pomoći ugroženom stanovništvu, provjera efikasnosti i koordinacije svih sudionika.

UHMP Zagreb je sudjelovala u vježbi s jednim liječničkim timom i imala je ulogu zbrinjavanja troje unesrećenih. To je obavljeno u  vremenskom roku kraćem od predviđenog, a pritom je korištena najsuvremenija oprema koju imaju svi naši terenski timovi. Dogovor s organizatorom je bio da se sudionici prije vježbe ne uvježbavaju, nego da vježba bude realni pokazatelj mogućnosti pojedinih službi.

Vježba je pokazala da bi se u slučaju stvarnog akcidenta spašavanje i zbrinjavanje ozljeđenika provelo sa odličnom suradnjom ostalih službi.