Ministar zdravlja Republike Albanije u posjet nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba

4.11.2015.
Ministar zdravlja Republike Albanije g. Ilir Beqaj je u sklopu posjete Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske, a vezano za potpis Plana suradnje Republike Hrvatske i Republike Albanije u području zdravstva, posjetio Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Gospodin Ilir Beqaj je u pratnji svojih suradnika razgledao zgradu Zavoda, a u razgovoru sa ravnateljem Zavoda Dubravkom Huljevom koji je sa suradnicima pojasnio način funkcioniranja i rad Zavoda.
Gospodin Beqaj  je istaknuo potrebu suradnje sa Hrvatskom, te naglasio da Hrvatska ima dugu tradiciju u pružanju hitne medicinske skrbi, kako izvanbolničke tako i bolničke.