DANUBIUS 2009.

9.9.2009.
Pod pokroviteljstvom Europske unije i Generalnog inspektorata za izvanredne situacije Rumunjske održana je  međunarodna terenska vježba zaštite i spašavanja "DANUBIUS 2009.", koja je održana od 09. do 13. rujna 2009.g. u gradu Giurgiu u Rumunjskoj koji se nalazi uz rijeku Dunav na granici sa Bugarskom.

Na  vježbi je, osim domaćina Rumunjske, sudjelovala Mađarska, Austrija, Njemačka, Bugarska te Hrvatska. Hrvatski tim je predvodila Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja je bila sačinjena od šest spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja (stanica Zagreb), dva vodiča s dva potražna psa iz Kluba za obuku službenih i sportskih pasa (KOSSP) Zagreb, tim za spašavanje na vodi sa šest spašavatelja iz Kluba za podvodne aktivnosti "Mursa" iz Osijeka i ekipa Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Tim je sačinjavala liječnica, te dva medicinska tehničara.

Cilj vježbe je bilo unapređenje suradnje i koordinacije zemalja članice Mehanizma Europske Unije za suradnju u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Tim UHMP Zagreb sudjelovao je ravnopravno sa ostalim članovima hrvatskog tima kao i sa timovima iz drugih zemalja. Sve zadaće koje su zadane, od unesrećenih u ruševinama do spašavanje na vodama, korektno su i stručno obavljene.