Poziv na testiranje

POZIV NA TESTIRANJE 

(,,Narodne novine", broj 83/2021. od 21. 7. 2021.) vezano uz raspisani natjecaj za prijam: 
 
a) Iiječnik
b) med. tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza
c) vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza
d) automehaničar
e) krojačica
f) spremačica

Testiranje kandidata koji su se prijavili na gore navedeni natjecaj odrzat ce se u prostorijama Zavoda, Heinzelova 88, Zagreb - Nastavno srediste, V. kat 

DANA 3. KOLOVOZA 2021. (UTORAK)  U 10:00 SATI 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. 
Testiranje traje 60 minuta. 
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. 
Tijekom održavanja testiranja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju iii se služiti mobitelom. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog, udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati. 
Kandidati koji zadovolje na testiranju i ispunjavaju ostale uvjete natječaja, po ocjeni testova, bit ce obaviješteni o vremenu održavanja razgovora. 

Preporučena literatura za liječnika: 
Hrvatski zavod za hitnu medicinu: ,,Smjernice za rad izvanbolnicke hitne medicinske službe", dostupno na www.hzhm.hr 
Ispitna literatura za testiranje med. tehničara: 
Hrvatski zavod za hitnu medicinu: Temeljni hitni medicinski postupci (Tomljanovic, Gvozdak), dostupno na www.hzhm.hr. 


U Zagrebu, 28.7.2021. 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med.