NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Adresa. Heinzelova 88, 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 63 02 911
Fax. + 385 1 63 02 894
Žiro račun: HR5624020061100961533

SANITETSKI PRIJEVOZ

Tel. 385 1 6302 944
Faks. 385 1 6302 895