Zakon o pravu na pristup informacijama

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju temeljem Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba putem obrasca Zahtjev za pristup informaciji..

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja povezivanja, tumačenja, odnosno izrađivanja nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, Zagreb.
  • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • na faks broj 01/6302894.
  • osobno u pisarnicu Zavoda, V. kat.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.).

 

OBRASCI

Obrazac – Zahtjev za pristup informaciji.

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.