Etičko povjerenstvo

Janja Knežević, dr. med. spec. – predsjednica

Nikola Badovinac, dipl. iur. - odvjetnik iz Zagreba

Samir Ćoralić, bacc. med. techn

Zrinka Jurak, dr. med. spec.

Inga Perinčić, dipl. iur. - ispred osnivača Grada Zagreba

 

Zamjenici članova

Mladen Hron, dr. med.spec. – zamjenik predsjednice

Marin Buljan, dr. med. spec.

Andrea Kožar, dipl. iur. - odvjetnica iz Zagreba

Matija Rimac, dr. med. spec.

Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.