Pravni propisi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08)

            Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 155/09.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 71/10.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 139/10.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 22/11.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 84/11.)
            Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/11.)
            Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 12/12.)
            Odluka Ustavnog suda RH broj: U-I-4633/2010 od 6. ožujka 2011. (NN 35/12.)
            Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/12.)
            Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 144/12.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13.)
            Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 159/13.)

            Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-2665/2009. i U-I-3118/2011. od 30. 1. 2014. (NN 22/14)
Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/14.)

            Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/16.)

Zakon o liječništvu (NN 121/03.)

                      Zakon o dopunama Zakona o liječništvu (NN 117/08.)

Zakon o sestrinstvu (NN 121/03.)

            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN, 117/08.)

            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 57/11.)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11.)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04.)

       Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-4892/2004. i U-I-3490/2006. od 12. ožujka  2008. (NN 37/08.)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08.)

           Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008., U-I-3419/2009. od 7. travnja 2010. (NN 48/10.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (74/11.)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13.) 

           Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 158/13.)

           Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14)

           Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15.)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16.)

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN 71/16.)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11.)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 124/15.)

Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN 123/09.)

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 77/12)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 133/11.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 54/12.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 49/13.)

            Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 139/14.)

            Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN  116/15.)

            Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 62/16.)

            Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 69/16.)

           Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 6/17.)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11.)

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10.)

     Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12.)