Organizacijske jedinice

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

 

Ured ravnatelja:

Tajnica: Dubravka Nemet

Telefon: 385 1 63 02 920                               

Telefaks: 385 1 63 02 894

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Adresa: Heinzelova 88, 10 000 Zagreb, Hrvatska

__________________________________________________________________________________

Medicinska služba:

 

Voditelji smjene:   

 

Zamjenici voditelja smjene:

 Matija Rimac, dr. med. spec.    Darko Sinjeri, dr. med. spec.
 Mladen Hron, dr. med. spec.    Zrinka Jurak, dr. med. spec.
 Altijana Kadić, dr. med. spec.   Davorka Muškardin, dr. med. spec.
 Dejana Martinić, dr. med. spec.   Jozo Brkić, dr. med. spec.
  Ljupka Hitrova, dr. med. spec.

 

                                                                                               

Telefon: 385 1 63 02 915

Telefaks: 385 1 63 02 894

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelj laboratorija: Sandra Blaško, mag. lab. biokem.

Telefon: 385 1 63 02 914
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
_________________________________________________________________________
Služba za edukaciju, projekte i razvoj:
Liječnik: prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC
Med. tehničar: Goran Stokić, bacc. med. techn. spec.
Telefon: 385 1 63 02 922
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
__________________________________________________________________________
Tehnička služba:
Rukovoditelj: Mirko Drvar, univ. spec. oec.
Telefon: 385 1 63 02 941
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za ekonomske, pravne i opće poslove:
Rukovoditelj Službe za ekonomske, pravne i opće poslove:
Valentina Malogorski, mag. iur.
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica računovodstva:
Vesna Podnar, oec.
Telefon: 385 1 63 02 926
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rukovoditelj službe sigurnosti na radu, ekologije i zaštite od požara – SEZ:
Slobodan Zečević, prof.
Telefon: 385 1 63 02 916
Faks: 385 1 63 02 894
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.