Djelatnost zavoda

Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba u okviru zdravstvene djelatnosti obavlja:

 • provodi mjere hitne medicine na području Grada Zagreba,
 • osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
 • organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Grada Zagreba,
 • osigurava provedbu utvrĐenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
 • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
 • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
 • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Grad Zagreb te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
 • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
 • obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza,
 • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
 • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Grada Zagreba.