Obavijest o odabiru - VOZAČ

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Zagreb, 14. 4. 2022.

Heinzelova 88, 10000 Zagreb

_______________________________________________________

 

Broj: 1895/2022

OBAVIJEST
O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

  1. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme

  2. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja.

 

(Narodne novine“, broj 38/22, Bilten HZZ-a broj 59., sve od 25. 3. 2022.)

 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba obavješćuje kandidate koji su dostavili ponudu na uvodno navedeni javni natječaj, da su nakon provedenog postupka izabrani kandidati:

 

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

 

  1. DAVOR BOGIĆ

  2. DENIS ĆAKIĆ

  3. FILIP KOVAČIĆ

 

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja.

 

  1. IVAN BOLKOVAC

  2. MARTIN JAKOVIĆ

 

Svim prijavljenim kandidatima na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
 

Ravnatelj

Prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Zavoda u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.