Obavijest o odabiru - POMOĆNIK RAVNATELJA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA Zagreb, 3. 5. 2022.

Heinzelova 88, 10000 Zagreb

_______________________________________________________

 

Broj: 2210/2022

 

OBAVIJEST

O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U RADNI ODNOSPOMOĆNIK RAVNATELJA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj na mandat od 4 godine.

(Narodne novine“, broj 38/22, Bilten HZZ-a broj 59., sve od 25. 3. 2022.)

 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba obavješćuje kandidate koji su dostavili ponudu na uvodno navedeni javni natječaj, da je nakon provedenog postupka izabrana kandidatkinja

  1. VALENTINA MALOGORSKI, mag. iur.
     

Svim prijavljenim kandidatima na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

 

Ravnatelj

Prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Zavoda u roku 15 dana od dana objave ove Odluke