Obavijest o odabiru - LIJEČNIK

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
Zagreb, 20. 4. 2022.

Heinzelova 88, 10000 Zagreb

_______________________________________________________

 

Broj: 1962/2022-2

OBAVIJEST
O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

  1. LIJEČNIK - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

(Narodne novine“, broj 38/22, Bilten HZZ-a broj 59., sve od 25. 3. 2022.)

 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba obavješćuje kandidate koji su dostavili ponudu na uvodno navedeni javni natječaj, da su nakon provedenog postupka izabrani kandidati:

 

  1. LOVRO MARINOVIĆ

  2. MARIJETA MIŠOLONGIN

  3. IVAN PERKOVIĆ

  4.  KARLO IVAN PRPIĆ

 

Svim prijavljenim kandidatima na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba
 

Ravnatelj

Prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Zavoda u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.