Upravno vijeće

Prim. Siniša Varga, dr. med. dent. spec. – predsjednik

Akademik Miroslav Samaržija, dr. med. - član

Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović - član

Zdravko Kokor, dipl. iur. - član

Samuel Jelušić, m. t. - član.